Vyh琦d嫛anie:

Predaj瀡 + infolinka

+421 917 955 557
pondelok - piatok
8:30 - 17:00

Ponuka

孤atistiky

Po鋀t n嫛靖ev: 1 414 803
Po鋀t zobrazen: 23 610 790

Partneri:

Hart-hunting.sk
Hart-hunting.cz
Polovnicke-potreby.sk
Polovnickeodevy.skKo寤k

Polo養ek: 0
Suma: € 0,00

Prihl嫳enie

Email: Heslo:

Registr塶ia

Nov registr塶ia
Zabudnut heslo

Facebook

N墏odn tovar

ARAN-J kab嫢

€ 233,00

Vrobcovia:
Nordik
 
Zobrazi ako: Zoradi pod琦: Na str嫕ku:
Zobrazujem 1-10 z 19<< predo雍  1 | 2  駾l隘a >>
Novinka

Buttolo UNI

V墎ni鋘a na srnca
Odkaz na youtube ako na to :
https://www.youtube.com/watch?v=oBHz4o8TEwI

  € 21,90
Detail produktu

Elektronick v墎ni鋘a na diviakov

Re嫮ne zvuky zveri. Zvuky s vysoko kvalitn a 鋱nn pri v墎en. Obsahuje p隞 zvukov v jednom zariaden, mo駐os manu嫮neho vypnutia a regul塶iu hlasitosti.

  € 59,90
Detail produktu

Elektronick v墎ni鋘a na ka鋱ce

Reprodukuje re嫮ne zvuky zveri. Zvuky s vysoko kvalitn a 鋱nn pri v墎en. Obsahuje p隞 zvukov v jednom zariaden, automatick preru鈹nie v墎enia, mo駐os manu嫮neho vypnutia.
Regul塶iu hlasitosti.
Nap奫anie AAA

  € 59,90
Detail produktu
Novinka
  € 14,00
Detail produktu

Nordik Predator Pre Tuned v墎ni鋘a na l竁ku

T嫢o v墎ni鋘a je ve痠i jednoduch na pou養tie. Je predladen na 4 z嫜ladn zvuky a teda ve痠i pom墏a za鋱ato鋝璭om jednoducho napodobni v鈹tky zvuky, ktor s ve痠i atrakt癉ne pre l竁ky.

Zaja鋱e a kr嫮i鋱e vre靖adlo: Tieto zvuky jednoducho napodob癃e premiestnen璥 gumov嶭o kr餒u do stredn嶭o z嫫ezu zvukovej dosky, vlo橙te do st a fknite. 璥 hlb隘e vlo橙te v墎ni鋘y do st, tm hrub隘e bude napodobovanie vre靖ania. Striedajte dlh a kr嫢ke zvuky po 15-25 seknd a opakujte ka鞏 3-4 minty. Striedavo otv嫫ajte a zatv嫫ajte dla pred koncom v墎ni鋘y pre v儰隘u autentickos zvukov. Pohybujte hlavou do str嫕.

P疄kanie my隘 a hrabo雊v: Premiestnite gumov kr駟k na najvzdialenej寤 z嫫ez od tela v墎ni鋘y, zubami stla鋈e membr嫕u pred gumovm kr餒om a kr嫢kymi intervalmi fkajte do v墎ni鋘y.
Ties犦v volanie srny: (v墎enie medve鮡v): Pou養te v墎ni鋘y rovnakm sp盭obom ako pre zajacov a kr嫮i鋱e vre靖anie, ale premiestnite kr駟k do najbli器ieho z嫫ezu k telu v墎ni鋘y a vsu瓅e v墎ni鋘u hlb隘e do st. Pre priv墎enie medve鮡v tmto sp盭obom pokra鋎jte vo v墎en intenz癉ne najmenej hodinu.
Upozornenie! V墎ni鋘a m藶e produkova zvuky, ktor prekra鋎j 115dB, preto vrobca odpor醀 pou橙va chr嫕i鋀 u寤.

  € 31,00
Detail produktu

Nordik Roe v墎ni鋘a na srn鋱u

T嫢o v墎ni鋘a je 雷eci嫮ne vyvinut pre v墎enie srncov. Je predladn pre v鈹tky 靖yri hlavn zvuky, ktor potrebujete.

N糟OD NA POU埋TIE:

Jednoducho presu瓅e gumov kr駟k medzi dva najvzdialenej隘e z嫫ezy na v墎ni鋘e a zmen癃e zvuk. T嫢o v墎ni鋘a m dvojit zvukov dosku, ktor sa pou橙va pre lep隘u kontrolu hlasitosti. 璥 viac zakryjete otvor na spodnej strane v墎ni鋘y palcom, tm bude zvuk menej hlasn. Striedajte zvuky "nadviazanie kontaktu srny a srn醀蒼" so zvukmi "vzru鈹n rujn srna" 鋱 zvukmi "oplod犦vanej" srny po nieko痘o mint a potom opakujte pribli駐e po 20-30 mintach na rovnakom stanovi靖i.

Zvuk nadviazanie kontaktu srny a srn醀蒼: Umiestnite gumen kr駟k do prv嶭o (najvzdialenej隘eho) z嫫ezu od tela v墎ni鋘y a vdychujte kr嫢ko do v墎ni鋘y pre zvuky nadviazanie kontaktu. Pre napodob犦vanie zvukov vyd嫛anch srn鴈, zakusnite zubami do v墎ni鋘y cez gumov kr駟k a vyd嫛an zvuk bude vy凳.

Zvuky vzru鈹j rujnej srnky: Kr駟k umiestnite do druh嶭o z嫫ezu. Dajte zuby do uvo登en嶭o prv嶭o z嫫ezu a zakusnite jemne membr嫕u k telu v墎ni鋘y. Pery pri tom polo駙e na gumov kr駟k v druhom z嫫eze a fknite. 璥 駾lej zakusnete membr嫕u od gumov嶭o kr餒u, bude zvuk vy凳 (mlad srna) a naopak (star srna).

Zvuk oplod犦vanej srny: Postupujte rovnakm sp盭obom ako pri napodob犦van zvukov vzru鈹nej rujnej srny, ale po fknutiu do v墎ni鋘y okam養te uvo登ite stla鋀nie zubov a pier. Z疄kate tak hlas srny, ktor je pr嫛e pokladan srncom tzv. geschreck. Potom striedajte krat隘e zvuky vzru鈹nej rujnej srny s dlh寤mi zvukmi oplod犦vanej srny.

  € 32,00
Detail produktu

Ru醀dlo mal

Prav rohovina

  € 50,90
Detail produktu

Ru醀dlo ve痘

Prav rohovina

  € 59,90
Detail produktu
Novinka

SOVA - umel

Pla隘 隕odcov
Rozmery: v隕a 68 cm a 寤rka 30 cm

  € 59,90
Detail produktu
Zobrazujem 1-10 z 19<< predo雍  1 | 2  駾l隘a >>