Vyh琦d嫛anie:

Predaj瀡 + infolinka

+421 917 955 557
pondelok - piatok
8:30 - 17:00

Ponuka

孤atistiky

Po鋀t n嫛靖ev: 1 404 457
Po鋀t zobrazen: 23 341 610

Partneri:

Hart-hunting.sk
Hart-hunting.cz
Polovnicke-potreby.sk
Polovnickeodevy.skKo寤k

Polo養ek: 0
Suma: € 0,00

Prihl嫳enie

Email: Heslo:

Registr塶ia

Nov registr塶ia
Zabudnut heslo

Facebook

N墏odn tovar

CZ 100 9X19 luger

€ 320,00

i駝y Muck Boot Co.

€ 115,00

Vrobcovia:
WALKER'S
 
Zobrazi ako: Zoradi pod琦: Na str嫕ku:
Zobrazujem 1-10 z 10<< predo雍  1  駾l隘a >>

Baterka Fenix E16

Fenix E16 je miniatrne vreckov LED svietidlo s kr嫢kodobm extr幦nym vkonom a 700 lmenov (ANSI). Tento model pou橙va ako sveteln zdroj di鏚u Cree XP-L HI s teplej寤m odtie犦m svetla. V駾ka d敺ke len 51 milimetrov a v墏e 21 gramov ho mo駐o nosi st嫮e pri sebe – vo vrecku, na k詠鋌ch 鋱 v kabelke. Mo駐o ho nap奫a nab璪ate登m Li-ion akumul嫢orom RCR123A, ale aj jednorazovou CR123A bat廨iou.

Samozrejmos褂u je vysok kvalita prevedenia, odolnos a vodotesnos. Svietidlo je vybaven sn璥ate登ou obojsmernou sponou a koncovka je doplnen o magnet. Unik嫢nou inov塶iou je 雷eci嫮ny kolim嫢or, ktor vytv嫫a sveteln ku頡 s prekvapivm dosvitom 142 metrov. Kolim嫢or je vyroben technol鏬iou vyu橙vanou v autopriemysle a jeho v隕a s len 3 milimetre, to je menej ako polovica oproti be駐e pou橙vanm optik嫥. Svietidlo je svojimi vlastnos蒼mi predur鋀n, aby sl養lo ako ide嫮ny mal spo琦hliv spolo鋝璭, ktor je v鞏y poruke. S tmto u養to鋝m dar鋀kom urob癃e v鞏y rados.

  € 42,90
Detail produktu
Novinka

CYCLOPS lampa na 隘ltovku green

Mini di鏚ov lampa na 隘ltovku s 5 di鏚ami
Di鏚y: zelen
12 lumen

  € 11,90
Detail produktu
Novinka

CYCLOPS lampa na 隘ltovku MICRO white

Mini led lampa na 隘ltovku s 5 di鏚ami.
15 lumen
di鏚y: biele

  € 11,90
Detail produktu
Novinka

CYCLOPS lampa na 隘ltovku 27 lumen - biele

Lampa na 隘ltovku
27 lumen
di鏚y: biele

  € 13,90
Detail produktu
Novinka

CYCLOPS lampy na 隘ltovku - sada 5 ks

Sada di鏚ovch l嫥p.
V sade sa nach墂zaj dve biele lampy, 鋀rven, modr a zelen
biela 28 lumenov
鋀rven 10 lumenov
modr 10 lumenov
zelen 20 lumenov

  € 32,90
Detail produktu

elovka Fenix HM23

Kompaktn LED 鋀lovka Fenix ​​HM23 ponka sveteln tok a 240 lmenov (ANSI) a dosvit 53 metrov. Na nap奫anie je pou養t jedna tu餒ov AA bat廨ia, s ktorou dosahuje vdr a 100 hod璯 v najni器om re養me (viac ako 4 dni). Svetelnm zdrojom je 雷i鋘ov Cree LED s teplej寤m odtie犦m svetla (neutral white). Vhodou tohto odtie瀡 svetla je prirodzenej隘e a kontrastnej隘e podanie farieb v pr甏ode. V駾ka prec瞵nemu prevedeniu tela z hlin璭ovej zliatiny a dr養aku z odoln嶭o silik鏮u je HM23 n嫫azuvzdorn p墂om z v隕y a 2 metre a tie plne prachotesn a vodotesn pod琦 靖andardu IP68. elovka ponka celkom tri re養my vkonu a elektroniku s funkciou pred敺enia vdr頡, v re養moch 240 a 70 lmenov postupne zni骷je vkon pre dosiahnutie dlh鈹j doby svietenia (viz. graf vdr橙 v jednotlivch re養moch).

Ve痠i slu雉 parametre, n瞵ka hmotnos (len 43 gramov) a priazniv cena predur鋎je HM23 k celej rade 雷ortovch, z嫠jmov, pracovnch i be駐ch 鋱nnost. Hod sa na ve鋀rn beh po cest塶h, kempovanie, turistiku, ryb嫫鋀nie a po發vn獳tvo. Posl養 tie ako pohotovostn svietidlo do auta pre nepl嫕ovan situ塶ie a v駾ka svojej vysokej odolnosti je vhodn aj ako pracovn 鋀lovka do n嫫o鋝ch podmienok.

  € 39,90
Detail produktu

Nab璪ate登 鋀lovka Fenix HM51R Ruby

Fenix ​​HM51R Ruby je vkonn nab璪ate登 鋀lovka, ktor ponka sveteln tok a 500 lmenov (ANSI) neutr嫮neho bieleho svetla (4500 K) s dosvitom a 85 metrov a okrem toho je vybaven aj 鋀rvenmi LED. Nap奫a ju jeden nab璪ac akumul嫢or typu RCR123A, ktor sa dob璪a priamo vo svietidle cez micro-USB konektor, alternat癉ne je mo駐 k nap奫aniu pou養 aj jednorazov l癃iov bat廨iu CR123A. V ovl墂acom tla鋱dle je navy鈹 indika鋝 LED, v駾ka ktorej budete v鞏y vedie, kedy akumul嫢or dobi. Koncovka svietidla je magnetick, tak頡 ho mo駐o 琦hko uchyti na 鋌ko硝ek 頡lezn. HM51R disponuje siedmimi r礣nymi re養mami svietenia, ktor umo橢uj voli medzi vysokm vkonom a dlhou vdr駟u (a 110 hod璯). Svietidlo je nap奫an digit嫮ne regulovanm kon靖antnm prdom pre zaru鋀nie st嫮eho sveteln嶭o vkonu i pri zni駟van nap酹ia v bat廨i塶h (pri ich pozvo登om vyb璪an).

Fenix ​​ HM51R Ruby je svojimi vlastnos蒼mi predur鋀n, aby sl養la ako pracovn 鋱 slu駟bn 鋀lovka, ale aj na ka鞏odenn pou養tie v dom塶nosti, na cest塶h 鋱 pri 雷orte.

  € 69,90
Detail produktu

Nab璪ate登 鋀lovka Fenix HM61R Amber

Pou橙va najnov隘e LED Luminus SST-40 a 鋀rven LED Everlight
nap奫anie 118650
Nab璪anie cez magnetick konektor
Magnetick koncovka
Kovov vodotesn telo
Fenix ​​HM61R Amber je vysoko vkonn nab璪ate登 鋀lovka, ktor ponka sveteln tok a 1200 lmenov (ANSI) neutr嫮neho bieleho svetla (4500 K) s dosvitom a 145 metrov a navy鈹 je vybaven aj 鋀rvenmi LED. Nap奫a ju jeden nab璪ate登 Li-ion akumul嫢or typu 18650 s kapacitou 3500 mAh, ktor sa dob璪a priamo vo svietidle cez magnetick konektor, ndzovo mo駐o k nap奫aniu pou養 aj dve jednorazov l癃iov bat廨ie CR123A. Akumul嫢or m navy鈹 zabudovan micro-USB konektor, tak頡 ho mo駐o 琦hko nab璪a aj mimo 鋀lovku bez magnetick嶭o k墎la. V ovl墂acom tla鋱dle je zabudovan indika鋝 LED, v駾ka ktorej budete v鞏y vedie, kedy akumul嫢or dobi. Koncovka svietidla je magnetick, tak頡 ju mo駐o 琦hko uchyti na 鋌ko硝ek 頡lezn. HM61R disponuje 盭mimi re養mami osvetlenia, ktor umo橢uj voli medzi vysokm vkonom a dlhou vdr駟u (a 400 hod璯). Svietidlo je nap奫an digit嫮ne regulovanm kon靖antnm prdom pre zaru鋀nie st嫮eho sveteln嶭o vkonu i pri zni駟van nap酹ia v bat廨i塶h (pri ich pozvo登om vyb璪an).

Celokovov kon靖rukcia zais褚je vysok odolnos, optim嫮ne chladenie a z嫫ove je plne vodotesn pod琦 靖andardu IP68 a do h嶙ky 2 metre pod vodou. Praktickos 鋀lovky zvy靴je mo駐os vy瀡 svetlo z hlavov嶭o dr養aka

  € 99,90
Detail produktu

Nab璪ate登 鋀lovka Fenix HM65R

Vkonn LED Cree XM-L2 U2 a LED Cree XP-G2 R5
erven LED pre doplnkov svietenie
Nap奫anie 1x Li-ion 18650 (s醀s balenia)
Unik嫢na kon靖rukcia s dvoma reflektormi
Ovl墂anie LED je na sebe nez嫛isl
Nab璪anie cez USB-C
Nab璪te登 鋀lovka Fenix ​​HM65R sa vyzna鋎je kon靖rukciou z 琦hkej magn憴iovej zliatiny, vysokou odolnos褂u proti vode i p墂u, unik嫢nou kon靖rukciou s dvoma reflektormi a celkovm vkonom a 1400 lmenov. Jeden reflektor vytv嫫a dobre zaostren sveteln l s dosvitom a 163 metrov a druh reflektor m sveteln stopu ve痠i 隘rok a plynul. Sveteln tok dia痘ov嶭o reflektora je a 1000 lmenov, reflektor so 隘rokm ku頡發m ponka maxim嫮ny vkon 400 lmenov a neutr嫮ny odtie svetla. Ovl墂anie oboch LED je na sebe nez嫛isl, svetlo z oboch reflektorov mo駐o 短bovo登e kombinova a dosiahnu tak sveteln tok a 1400 lmenov. Dia痘ov reflektor ponka 靖yri stupne svietenia a 隘rok reflektor tri. Na nap奫anie pou橙va jeden Li-ion akumul嫢or typu 18650 s kapacitou 3500 mAh, ktor je s醀s褂u balenia a nab璪a sa cez modern USB-C konektor priamo v 鋀lovke. V pr甑ade ndze je mo駐 鋀lovku nap奫a dvoma jednorazovmi bat廨iami CR123A.

  € 103,90
Detail produktu
Novinka

Univerz嫮na nab璪a鋘a FENIX ARE-A4

-孤yri nez嫛isle monitorovan nab璪acie kan嫮y
-Nab璪ac prd 1000 mA
-Ochrana proti opa鋝幦u vlo頡nia bat廨i
-LCD Informa鋝 displej
-Kompatibiln s NiMH akumul嫢ory typu: C, AA, AAA
-Kompatibiln s li-Ion akumul嫢ory typu: 26650, 21700, 18650, 18500, 16340 / RCR123A, 14500 a 駾l寤mi
-V nab璪a鋘e je mo駐 nab璪a Li-ion akumul嫢ory typu: 26650, 22650, 25500, 21700, 20700, 18650, 17670, 18700, 14650, 18500, 18490, 18350, 17500, 14500, 16340, RCR123, 10440 a NiMH akumul嫢ory ve痘osti AAA, AA, C. Bat廨ie ve痘osti 26650, 22650, 25500 a C sa do nab璪a鋘y zmestia iba dva kusy, ostatn uveden ve痘osti mo駐o nab璪a a 靖yri kusy. V nab璪a鋘e mo駐o nab璪a aj akumul嫢ory Li–ion 21700 s ochrannou elektronikou.

  € 42,90
Detail produktu
Zobrazujem 1-10 z 10<< predo雍  1  駾l隘a >>